Styrelsen och andra nyckelpersoner

Moonshines styrelse 2017

Funktion Person Vald t.o.m.

Ordförande

Kattis 2018

Vice ordförande & Ledarmot

Peter S 2019

Ledamot

Petri 2018

Ledamot

Mange N 2018

Ledamot

Lill-Micke 2018

Sekreterare

Monica Borg  

Kassör

Styrelsen  

 

Bandbokare Mange N
Månadsgruppsansvarig Kattis
Webansvarig Diana Björk

Månadsansvariga 2018

reservation för eventuella ändringar

Januari Robban
Februari Thordan, Jensa
Mars Mange, Anne-Lie, Mange Cash
April Peter P
Maj Petri, Jensa
Big Meet och Juni Peter S, Benke
Juli Kenta
Augusti Cruising Kattis,Isto
Augusti Vega Malmö, Karpen
September Steffe, Jensa
Oktober Bosse
November Robin, Mange Cash
December Nisse, Lill-Micke, Anne-Lie