Styrelsen och andra nyckelpersoner

Moonshines styrelse 2017

Funktion Person Vald t.o.m.

Ordförande

Kattis 2018

Vice ordförande & Ledarmot

Peter S 2019

Ledamot

Petri 2018

Ledamot

Mange N 2018

Ledamot

Lill-Micke 2018

Sekreterare

Monica Borg  

Kassör

Styrelsen  

 

Bandbokare Mange N
Månadsgruppsansvarig Kattis
Webansvarig Diana Björk

Månadsansvariga 2018

reservation för eventuella ändringar

Januari Robban
Februari Thordan
Mars Mange, Anne-Lie, Mange Cash
April Peter P
Maj Petri
Big Meet och Juni Peter S, Benke
Juli Kenta
Augusti Cruising Kattis,Isto
Augusti Vega Malmö, Karpen
September Steffe
Oktober Bosse
November Robin, Mange Cash
December Nisse, Lill-Micke, Anne-Lie