Styrelsen och andra nyckelpersoner

Moonshines styrelse 2017

Funktion Person Vald t.o.m.

Ordförande

Kattis 2018

Vice ordförande & Ledarmot

Peter S 2017

Ledamot

Petri 2017

Ledamot

Malmö 2017

Ledamot

Mange N 2017

Suppleant

Lill-Micke 2017

Sekreterare

Monica Borg  

Kassör

Styrelsen  

 

Bandbokare Mange N
Månadsgruppsansvarig Kattis
Webansvarig Diana Björk

Månadsansvariga 2017

reservation för eventuella ändringar

Januari Karpen, Peppe
Februari Peter P, Magnus Cash, Robin
Mars Lill-Micke
April Malmö, Anne-Lie
Maj Robban Ö
Big Meet och Juni Peter S, Mange J, Anne-Lie
Juli Bosse Est
Augusti Cruising Kattis,Nisse
Augusti Vega Isto, Kenta
September Steffe, Magnus Cash
Oktober Styrelsen
November Petri, Anne-Lie
December Mange N, Thordan, Magnus Cash, Jensa