Styrelsen och andra nyckelpersoner

Moonshines styrelse 2021

Funktion Person Vald t.o.m.

Ordförande

Peter 2022

Vice ordförande & Ledarmot

Malmö 2021

Ledamot

Petri 2021

Ledamot

Kattis 2021

Ledamot

Bosse 2021

Suppleant

Lill-Micke 2021

Sekreterare

Monica Borg  

Kassör

Styrelsen  

 

Bandbokare Mange N
Månadsgruppsansvarig Kattis
Webansvarig Diana Björk

Månadsansvariga 2021

reservation för eventuella ändringar

Januari Kattis, Peter
Februari Robban
Mars LillMicke
April Kenta, Teija, Mange Cash
Maj Nisse, Drutten
Juni Thordan, Bosse
Juli Mange, Annelie, Drutten
Augusti Cruising Kattis,Peter
Augusti Vega Malmö, LillMicke
September Steffe, Drutten
Oktober Robin, Teija
November Isto
December Petri, Karpen, Teija, Mange Cash