Styrelsen och andra nyckelpersoner

Moonshines styrelse 2019

Funktion Person Vald t.o.m.

Ordförande

Kattis 2020

Vice ordförande & Ledarmot

Peter S 2019

Ledamot

Petri 2019

Ledamot

Mange N 2019

Ledamot

Lill-Micke 2019

Sekreterare

Monica Borg  

Kassör

Styrelsen  

 

Bandbokare Mange N
Månadsgruppsansvarig Kattis
Webansvarig Diana Björk

Månadsansvariga 2019

reservation för eventuella ändringar

Januari Bosse o Mange Cash
Februari Robban
Mars Robinh
April Thordan, Annelie
Maj Nisse
Big Meet och Juni Kenta, LillMicke
Juli Styrelsen
Augusti Cruising Kattis,Peter
Augusti Vega Malmö, Karpen
September Kattis, Peter, Steffe, Teja
Oktober Mange, Annelie
November LillMicke, Mange Cash
December Petri, Isto, Teja