Vad händer på klubben ?

(Reservation för eventuella ändringar)

OBS! Åldersgräns på alla våra fester är 18 år.


September 2021

Månadsansvariga: Steffe


Oktober 2021

Månadsansvariga: Robin, Teija

2/10 Höstmöte! och Klubbens Kräftskiva?


November 2021

Månadsansvariga: Isto


December 2021

Månadsansvariga: Petri, Karpen, Annelie, Mange Cash

Lucia 11/12