Vad händer på klubben ?

(Reservation för eventuella ändringar)

OBS! Åldersgräns på alla våra fester är 18 år.


November 2019

Månadsansvariga: LillMicke, Mange Cash


December 2019

Månadsansvariga: Petri, Isto, Teja

14/12 Luciafest N.O.R.D spelar